korporativna-integriteta.si korporativna-integriteta.si - Domov

korporativna-integriteta.siWebsite Profile

Title: Domov
Keywords: Korporativna integriteta,DotNetNuke,DNN
Description:Korporativna integriteta
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

korporativna-integriteta.si Information

Website / Domain:korporativna-integriteta.si
Website IP Address:212.103.159.45
Domain DNS Server:taurus-2.siol.net,taurus-1.siol.net

korporativna-integriteta.si ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

korporativna-integriteta.si Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

korporativna-integriteta.si WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Microsoft-IIS/7.5
Date Thu, 18 Oct 2018 22:47:22 GMT

korporativna-integriteta.si WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
Korporativna integriteta 4 1.39%
DotNetNuke 0 0.00%
DNN 0 0.00%

korporativna-integriteta.si Similar Website

korporativna-integriteta.si Alexa Rank History Chart

korporativna-integriteta.si aleax

korporativna-integriteta.si Html To Plain Text

Domov Sloven??ina English Search Domov Info O portalu Navodila o uporabi Pogosta vpra?anja Kdo smo O korporativni integriteti OECD EU SLO Slovar Zakaj korporativna integriteta Partnerji Ekonomska fakulteta UL Gospodarska zbornica Slovenije Zdru?enje Manager Zdru?enje nadzornikov Slovenije Dostop za partnerje Smernice Smernice (SSKI) Sistem korporativne integritete Zaveza Kontrolno okolje Obvladovanje tveganj Spremljanje Usposabljanje in sodelovanje Diagram Izobra?evanja Viri, gradiva, dobre prakse Gradiva korporativne integritete Strategija korporativne integritete Funkcija poobla??enca Eti?ni kodeks Notranji nadzor Poslovni partnerji Protikorupcijska klavzula Za??ita prijaviteljev Odziv na prijave Podro?ja posebnega pomena Orodja za obvladovanje tveganj Usposabljanje Obve??anje Gradiva po panogah / sektorjih Ban?ni sektor Zavaravalni?tvo Gradbeni?tvo Ostali Primeri iz prakse Kontakt O nas O podjetju Vizitka Novice Spo?tovani ustvarjalci gospodarske rasti! Pretekli dogodki nas utrjujejo v prepri?anju, da so integriteta in na?ela poslovne etike klju?na za doseganje tako poslovne uspe?nosti kot blaginje zaposlenih. Ljudje in institucije ?elijo delati v in z uglednimi podjetji. Dokazano je, da so podjetja, ki spo?tujejo eti?nost poslovanja, uspe?nej?a. Koruptivne poslovne prakse so namre? drage in ekonomsko neu?inkovite. Zato verjamemo, da je korporativna integriteta prava smer razvoja in klju?ni predpogoj trajnostnega razvoja vsakega gospodarstva. Pomeni poslovanje ne le v skladu z zakonodajo, ampak tudi v skladu z dobrimi poslovnimi obi?aji in visokimi eti?nimi standardi do vseh dele?nikov v poslovnem svetu. Zato smo predstavniki Gospodarske Zbornice Slovenije, Zdru?enja Manager, Zdru?enja Nadzornikov Slovenije in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani letos pod pokroviteljstvom predsednika RS, gospoda Boruta Pahorja, oblikovali ?Slovenske smernice korporativne integritete“. Na 9. Vrhu slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju se je 28 predsednikov uprav, ?lanov uprav in direktorjev – Ambasadorjev korporativne integritete - s podpisom javno zavezalo, da bodo gospodarske dru?be, ki jih vodijo, spo?tovale in sledile na?elom, zapisanim v Slovenskih smernicah korporativne integritete. Med podpisniki so: Gorenje, NLB, Lek, Zavarovalnica Triglav, Petrol, Telekom Slovenije, Slovenske ?eleznice, Intereuropa, Kolektor Group, SKB, Domel Holding, Siemens, Pozavarovalnice Sava, Zavarovalnica Maribor, Luka Koper, ELES, Studio Moderna, RIKO, BTC, Trimo, PricewaterhouseCoopers, SID Banka, Elektro Maribor, InterEnergo, Steklarna Hrastnik, Vzajemna, Elektro Gorenjska in Actual I.T. s slavnostnim podpisom potrdilo, da sprejemajo Slovenske smernice korporativne integritete, in s tem pristopilo v krog Ambasadorjev korporativne integritete. S podpisom so se zavezali ne le k spo?tovanju in krepitvi korporativne integritete pri svojem poslovanju v skladu z zakonodajo in eti?nimi standardi kot enega izmed temeljnih na?el dru?beno odgovornega delovanja v slovenskem gospodarstvu nasploh. Krogu Ambasadorjev se je pred kratkim pridru?ila tudi dru?ba Si.mobil. K smernicam pa ?eli pristopiti vse ve? gospodarskih dru?b. Vabimo vas, da se nam pridru?ite tudi vi in podprete na?a skupna prizadevanja in se pridru?ite slovenskim gospodarskim dru?bam, ki bodo z odlo?nim ?Ne!? vsem neeti?nim poslovnim praksam dosledno delovale v smeri povrnitve ugleda v slovensko gospodarstvo. In uspe nam lahko le s skupnimi mo?mi. prof. dr. Jo?e Damijan, koordinator Slovenskih smernic korporativne integritete Ambasadorji o svojem poslanstvu, Smernicah in etiki: Mag. Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka, ?lana skupine Sandoz: ?Eti?no in odgovorno odlo?anje bistveno vpliva na to, kako razmi?ljamo in poslujemo v Novartisu, katerega del je tudi Lek, ?lan skupine Sandoz. Verjamemo, da je na?in, kako dose?i na?e poslovne cilje, enakovreden dose?ku samemu. Prizadevamo si postati najbolj spo?tovana in uspe?na dru?ba na podro?ju zdravstva na svetu.? Dr. Jo?ica Rejec, predsednica uprave Domel Holding: ?V Domelu imamo vsebino korporativne integritete vklju?eno v na?ih temeljnih na?elih, ki jih tako na zunaj kot med zaposlenimi razlagamo in vedno bolj tudi ?ivimo. Zato smo pripravljeni prevzeti vlogo ambasadorja korporativne integritete in to tudi povedati. Najbolj prepri?ljivi pri sporo?anju korporativne integritete pa bomo s svojim zgledom, z jasnimi poslanstvom, vizijo in vrednotami po katerih delujemo in se trajno razvijamo.? Aleksander Mervar, direktor dru?be Eles: ?Kot Ambasador korporativne integritete si bom prizadeval, da bom dobre prakse poslovanja, ki jih povzemajo te smernice, ?iril med vsemi dele?niki slovenskega gospodarstva ter hkrati tudi znotraj dru?be, ki jo vodim, tudi v bodo?e enako intenzivno skrbel za nadaljnje ohranjanje visokih vrednot korporativne integritete in poslovne etike, na temelju katerih ?e sedaj posluje na?a dru?ba.? Mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID Banke: ?Za izbolj?anje korporativne integritete v slovenskem gospodarstvu je kratkoro?no nujno, da gospodarske dru?be te smernice ?im prej uvedejo v svoje delovanje in poslovanje, to pa bo na dalj?i rok zagotovo prispevale tudi k bolj?im poslovnim rezultatom.? Mag. Arman Koritnik, predsednik uprave Actual I.T. : ??eprav bi moralo biti ravnanje v skladu s smernicami korporativne integritete samoumevno, nam izku?nje ka?ejo, da ?al temu ni tako. Da bi povrnili zaupanje v slovensko gospodarstvo in mu povrnili sijaj, je dobro, da se na tej prelomnici najprej vsi gospodarstveniki ponovno zave?emo k ?pravilom igre?, ki nas bodo na poti navzgor opozarjala, da ne zaidemo s poti.? Pod ?astnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Na vrh strani Novice / dogodki / Blog V. Popoldne za korporativno integriteto 21.12.2016 ?The buck stops here? (~Harry S. Truman~) On making decisions and accepting the ultimate responsibility for those decisions. Vabimo ... Preberi ve? Drago Kos: ?Prava pot je samo ena, stranpoti pa je milijon.? 11.11.2014 V ?etrtek, 6. novembra 2014, je na Ekonomski fakulteti (EF) potekal prvi v seriji dogodkov z naslovom Popoldne za korporativno integriteto v poslovni ... Preberi ve? Do banks care about reputation risk? 05.03.2014 Financial institutions are yet to address properly reputational risk, despite all the fall out from the crash in 2008, says Andrea Bonime-Blanc. W... Preberi ve? Vse novice / dogodki PRIJAVA NA E-OBVE??EVALEC: Tweets by @K_Integriteta KORISTNE INFORMACIJE Navodila o uporabi Pogosta vpra?anja Kdo smo O korporativni integriteti PARTNERJI Ekonomska fakulteta Gospodarska zbornica Slovenije Zdru?enje Manager Zdru?enje nadzornikov Slovenije VIRI, GRADIVA, DOBRE PRAKSE Gradiva korporativne integritete Gradiva po panogah / sektorjih Slovenska korporativna integriteta Ekonomska fakulteta UL Kardeljeva plo??ad 17 1000 Ljubljana Kontaktna oseba: Ma?a Madon E: cpoef@ef.uni-lj.si T: +386 (0)1 5892 439 I: www.korporativna-integriteta.si ? Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridr?ane. Avtorji Polit...

korporativna-integriteta.si Whois

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% This is ARNES whois database
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Rights restricted by copyright.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% The WHOIS service offered by Arnes, .si Registry, is
% provided for information purposes only. It allows persons
% to check whether a specific domain name is still available
% or not and to obtain information related to the registration
% records of existing domain names.
%
% This WHOIS service accepts and displays only ASCII characters.
% Arnes cannot be held liable should the stored information
% prove to be wrong, incomplete or inaccurate in any sense.
%
% By submitting a query you agree not to use the information
% made available to:
% o Allow, enable or otherwise support the transmission
% of unsolicited, commercial advertising or other solicitations
% whether via email or otherwise;
% o Target advertising in any possible way;
% o Cause nuisance in any possible way to the registrants
% by sending (whether by automated, electronic processes
% capable of enabling high volumes or other possible
% means) messages to them;
% o copy, extract and/or publish contents of the WHOIS database.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
domain: korporativna-integriteta.si
registrar: Telekom Slovenije, d.d.
registrar-url: http://domene.telekom.si
nameserver: taurus-1.siol.net
nameserver: taurus-2.siol.net
registrant: G585182
status: ok
created: 2014-01-02
expire: 2018-01-02
source: ARNES
Domain holder:
NOT DISCLOSED
Tech:
NOT DISCLOSED
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Full domain details are available here https://www.registry.si
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en